บัวขาว เข้ารับปริญญาโท ม.แม่โจ้ สุดภูมิใจใบที่5ในชีวิต


บัวขาว เข้ารับปริญญาโท ม.แม่โจ้ สุดภูมิใจใบที่5ในชีวิต

ขอแสดงความยินดี บัวขาว บัญชาเมฆ ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ นักมวยชื่อดังขวัญ ที่ล่าสุดเข้ารับปริญญาใบที่ 5 หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้เป็นปริญญาใบ 5 ที่ของ ร้อยโทสมบัติ บัญชาเมฆ

โดยเพจ Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) เปิดเผยว่า

....ใบที่4
-ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตร
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ : (การจัดการกีฬา) Honorary Doctorate of Arts (Sport Management) D.A. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปี 2565

-ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตร
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต : บธ.บ.
Bachelor of Business Administration : B.B.A.
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปี 2560

-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระราชาทานปริญญาบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาโท) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี2556

-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานปริญญาบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มการศึกษาและจัดการภูมิปัญญา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2557
บัวขาว เข้ารับปริญญาโท ม.แม่โจ้ สุดภูมิใจใบที่5ในชีวิต


บัวขาว เข้ารับปริญญาโท ม.แม่โจ้ สุดภูมิใจใบที่5ในชีวิต


บัวขาว เข้ารับปริญญาโท ม.แม่โจ้ สุดภูมิใจใบที่5ในชีวิต


บัวขาว เข้ารับปริญญาโท ม.แม่โจ้ สุดภูมิใจใบที่5ในชีวิต


บัวขาว เข้ารับปริญญาโท ม.แม่โจ้ สุดภูมิใจใบที่5ในชีวิต


บัวขาว เข้ารับปริญญาโท ม.แม่โจ้ สุดภูมิใจใบที่5ในชีวิต


บัวขาว เข้ารับปริญญาโท ม.แม่โจ้ สุดภูมิใจใบที่5ในชีวิต

เครดิต :
เครดิต : ที่นี่ดอทคอม ทันทุกเรื่องฮิต


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์