โรคไขมันอุดสมอง
โรคไขมันอุดตันเส้นเลือดและหัวใจ
โรคไขมันอุดตันเส้นเลือดและหัวใจ
โรค
ไขมันอุดตันเกิดจากการรับประทานอาหาร ที่ประกอบด้วยไขมันต่างๆ เช่น ไข่แดง นม เนย และน้ำมันสัตว์ หรือไขมันของสัตว์ และน้ำมันพืชต่างๆ เช่นน้ำมันมะพร้าว กระทิ เมื่อไขมันเหล่านี้เข้าไปสะสมในโลหิตมากกว่าปริมาณปกติ ไขมันเหล่านี้ก็จะไปอุดตันเส้นเลือดในร่างกายให้ตีบตันหรือไปอุดเส้นเลือด ที่หัวใจเรียกว่าไขมันอุดตัน
สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคไขมันอุดตันคือสมุนไพรที่มีกรดไลโนลิค เอซิด ซึ่งสามารถลดไขมันในเส้นเลือดได้ ได้แก่ คำฝอยและเก๊กฮวย
วิธีใช้
1. ใช้ดอกคำฝอยประมาณ 1 หยิบมือ
2. ผสมด้วยดอกเก็กฮวย ประมาณ 10 ดอก
3. ผสมด้วยน้ำบริสุทธิ์ประมาณ 500 ซี.ซี.
ต้นน้ำประมาณ 30 นาที แล้วดื่มต่างน้ำชาวันละ 2-3 ครั้ง ๆละ 1 ถ้วยแก้วน้ำเย็น หรือประมาณ 75-150 ซี.ซี. รับประทานติดต่อกันประมาณ 3-7 วัน
กรดไลโนลิคแอซิด ในดอกคำฝอยย่อมจะเข้าไปทำปฎิกิริยากับไขมันในโลหิตและ ขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระ
ส่วนคุณสมบัติของดอกเก็กฮวยนั้น มีส่วนช่วยให้ปอดและหลอดลมแข็งแรง ทำให้ระบบการหายใจสะดวก ยิ่งขึ้น และไปกระตุ้นไตให้ทำงานตามปกติ
หากต้องการให้รสชาดของคำฝอยหายขื่นและเฝื่อน ควรผสมน้ำตาลทรายขาว ประมาณ 2-3 ช้อนชา ต่อน้ำคำฝอย 1 ถ้วยแก้วนอกจากนี้ อาหารที่ควรรับประทานเสริมได้แก่ น้ำมันปลา เห็ดหลินจือ ถั่วเหลือง และกระเทียมซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาหารไทยที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สาเหตุของการเกิดโรคไขมันอุดตัน
สาเหตุของการเกิดโรคไขมันอุดตัน
โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสะสมของไขมันหรือเส้นใยสะสม และก่อตัวเป็นแผ่นไขมันที่ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ แผ่นไขมันที่ก่อตัวขึ้นทำให้หลอดเลือดแดงแคบลงและอาจลดเลือดที่ไปเลี้ยง อวัยวะที่สำคัญ เช่น หัวใจและสมองทำให้มีอาการ เช่น คออักเสบ หรือภาวะขาดโลหิตเนื่องจากการอุดตันของทางเดินโลหิตฉับพลัน นอกจากนี้แผ่นไขมันยังสามารถแตกออกได้ทำให้ปิดกั้นกระแสโลหิตทั้งหมดแบบฉับ พลัน หากเกิดในหัวใจจะทำให้เป็นโรคหัวใจวาย และหากเกิดในสมองจะทำให้เป็นโรคเส้นโลหิตในสมองอุดตัน ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจาก
1. กรรมพันธุ์ 2. ที่รับประทานอาหารพวกแป้งมากเกิน ไป
3. อ้วน หรือน้ำหนักเกิน
4. การขาดการออกกำลังกาย
5. เพศ/อายุ
6. ดื่มสุรา มาก
7. ความ เครียด
8. ยาบางชนิด เช่น ยาฮอร์โมน steroid
9. โรคบางอย่างมักจะร่มกับภาวะไขมันสูงได้แก่ โรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต ต่อมธัยรอยด์ ทำงานน้อย
ไขมันอุดตันในเส้นเลือด
ไขมันอุดตันในเส้นเลือด
ไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีโอกาสเกิดได้ทั้งคนอ้วนและผอม สาเหตุมาจากการรับประทานอาหารที่มีส่วนของไขมันเป็นประจำ ขาดการกินผักและผลไม้และขากการออกกำลังกาย บางคนไม่มีอาการแสดงให้เห็นเลยนอกจากการตรวจด้้วยวิธีการเจาะเลือดหาค่า บางคนไม่มีอาการและเมื่อมีอาการอาจเป็นอาการที่เรียกว่าเฉียบพลันซึ่งอาจ ส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตได้ สังเกตง่ายๆบางคนมีอาการคล้ายเป็นโรคหัวใจเช่น เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก บางคนเป็นจนรู้สึกว่าหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะก็มี อันตรายมากนะคะวิธีการรักษาก็มีหลายวิธีตามอาการไป ป้องกันได้โดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่เครียดจัดรู้จักปล่อยวาง งดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล คนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจะเป็นแบบเฉียบพลัน คือแสดงอาการและไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทันเพราะไม่คิดว่าจะเป็นอาการของโรค นี้ เพราะบางคนจะมีการจุกแน่นที่ลิ้นปี่คล้ายอาการของโรคกระเพาะ ตรวจร่างกายสม่ำเสมอจะสามารถป้องกันและแก้ไขได้ส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะ ขอให้โชคดีไม่มีไขมันจุกอก
ไขมันอุดตันหลอดเลือดหัวใจ
ไขมันอุดตันหลอดเลือดหัวใจ
ในปี พ.ศ.2530 คนอเมริกันเกิดอาการของโรคหัวใจขาดเลือด 1 ล้าน 5 แสนคน และมีคนอเมริกันตายเพราะโรคนี้จำนวน 550,000 คน ด้วยเหตุนี้เองโรคหัวใจขาดเลือดจึงถือเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอัน ควรที่สำคัญประการหนึ่งของสังคมอเมริกัน

อย่างไรก็ดี มีคนอเมริกันบางกลุ่ม เช่น ชาวคริสต์นิกายมอร์มอน ชาวคริสต์นิการเซเว่นเดย์แอดเวนติส เป็นต้น เป็นคนอเมริกันที่ไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเหมือนคนอเมริกันทั่วไป วิถีชีวิตของคนเหล่านี้มีลักษณะจำเพาะซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไป คือ พวกเขายึดมั่นในศาสนาโดยเคร่งครัด ไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่ (คล้ายชาวสันติอโศกในเมืองไทย)

นักวิทยาศาสตร์ได้ พยายามศึกษาหาคำอธิบายทางชีวเคมีสำหรับคนเหล่านี้ และพบว่า ในเลือดของพวกเขามีโคเลสเตอรอลน้อยเป็นพิเศษ แต่มีสารไขมันโปรตีนชนิดความหนาแน่นสูง (high-density lipoprotein) ในสัดส่วนที่มากเป็นพิเศษ ในทางตรงกันข้ามคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมีโคเลสเตอรอลมาก และมีสารไขมันโปรตีนดังกล่าวน้อย ประกอบกับข้อมูลอีกมากมายทั่วโลก แพทย์จึงสรุปว่า โคเลสเตอรอลมากเกินและสารไขมันโปรตีนชนิดความหนาแน่นสูงน้อยเกิน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญประการหนึ่งต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด (คำว่าปัจจัยเสี่ยง หมายถึง เหตุปัจจัยหนึ่งในหลายเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค)
พบกลไกสำคัญไขมันอุดตัน
พบกลไกสำคัญไขมันอุดตัน
ความฝันที่จะขจัดไขมันอุดตันในเส้นเลือดคงอยู่อีกไม่ ไกล เมื่อคณะนักวิจัยจากแดนมะกันสามารถค้นพบกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดไขมันอุดตันใน เส้นเลือด และยังอาจนำสู่หนทางในการรักษาและป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและโรคหัวใจในอนาคต

เมื่อคนเรามีคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดมากเกินไป เซลล์ซึ่งมีชื่อว่ามาโครเฟจส์ก็จะจับตัวกับคอเลสเตอรอลและพยายามดึงเอาไขมัน ออกมาจากกระแสเลือด แต่เนื่องจากไขมันมีปริมาณมากเกินไปทั้งยังเกาะตัวกันแน่น ดังนั้นเซลล์อย่างมาโครเฟจส์จึงไม่สามารถดึงไขมันออกมาได้และตายในทีสุด และการตายของมาโครเฟจส์เซลล์นี่เองที่เป็นสาเหตุของไขมันอุดตันในเส้นเลือด

ดร. อีรา ทาบาส และคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ในนิวยอร์ก กล่าวถึงการค้นพบกลไกสำคัญครั้งนี้ว่า การที่ไขมันจะอุดตันในเส้นเลือดนั้นจำเป็นจะต้องมีคอเลสเตอรอลในปริมาณสูง และถ้าเราต้องการจะลดการอุดตัน ก็หมายความว่า เราต้องลดปริมาณคอเลสเตอรอลให้น้อยลง แต่การรักษาด้วยวิธีนี้จะลดความเสี่ยงจาการเป็นโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดใน สมองตีบได้เพียง 30 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น
โรคไขมันอุดตันเส้นโลหิตและหัวใจ
โรคไขมันอุดตันเส้นโลหิตและหัวใจ
โรคไขมันอุดตันเส้นโลหิต หรือหัวใจนั้น เนื่องจากคนไข้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยไขมันต่างๆ เช่น ไข่แดง นม เนย และน้ำมันสัตว์ต่างๆ เช่น น้ำมันหมูหรือไขมันของไก่ และน้ำมันพืชต่างๆ เช่นน้ำมันมะพร้าว กระทิ เหล่านี้เป็นต้น เมื่อไขมันเหล่านี้คนไข้รับประทานเข้าไปสะสมในโลหิตมากกว่าปริมาณปกติ ไขมันเหล่านี้ก็จะไปอดุ เส้นโลหิตให้เกิดตีบตันขึ้นหรือไปอุดเส้นโลหิตที่หัวใจตีบตัน เป็นต้น ในปัจจุบันนายแพทย์ชาวอังกฤษได้ค้นพบว่า หัวหอมสดๆ และกระเทียมสดๆ นั้นมีกรดไลโนลิคแอซิด สามารถใช้ลดไขมันในโลหิตได้เป็นอย่างดี โดยรับประทานเป็นประจำควบกับอาหารประจำวัน
อนึ่ง สำหรับสมุนไพรของไทยเราซึ่งขึ้นในจังหวัดภาคเหนือ คือ ดอกคำฝอย (Carthamus Tinctorius Linn) ตามตำรับยาไทยโบราณของเราใช้เป็นส่วนผสมยาบำรุงโลหิต หรือแก้โลหิตเป็นพิษ แต่นักวิทยาศาสตร์ได้พิเคราะห์ พบว่า ดอกคำฝอยนี้มี กรดไลโนลิคแอซิดอยู่มากมายและสามารถใช้ลดไขมันในโลหิตได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นหากผู้ใดไม่ชอบรสหรือกลิ่นของ กระเทียมหรือหัวหอม ก็ควรใช้ดอกคำฝอยชงน้ำรับประทานก็ได้ผลในการลดไขมันในโลหิตและป้องกันโรค ไขมันอุดตันในเส้นโลหิตและหัวใจ เช่นเดีนวกัน.เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้